Geschiedenis

Van familiebedrijf
tot familie van bedrijven

 

Ondernemen zit in onze genen. Al bijna een eeuw leveren wij hoogwaardige vetten en eiwitten voor veevoeder, petfood, meststoffen en oleochemie. Bij de productie van deze grondstoffen is onze mission statement klaar en duidelijk: kwaliteit, duurzaamheid en consistentie.

Een familiebedrijf

Marcel Van den Berghe was de oprichter van ons bedrijf en de grondlegger van onze visie. Nadat hij bijna 20 jaar succesvol een slagerij had uitgebaat, richtte hij in 1953 de Bavegemse Vetcompagnie (Baveco) op. Baveco vervulde een historisch belangrijke rol als vetsmelterij en producent van dierlijke vetten voor menselijke voeding, in de vorm van bakkerij- en frituurvetten.

Een familie van ondernemers

De tweede generatie Van den Berghe, Marcels zonen Etienne en Robert, zagen verdere opportuniteiten in de duurzame verwerking van dierlijke bijproducten. In 1974 richtten zij Cominbel op, tot op vandaag nog altijd gespecialiseerd in de ophaling van dierlijke bijproducten en de verwerking daarvan tot dierlijke eiwitten en vetten voor niet-menselijke consumptie. Het vet wordt bijvoorbeeld ingezet als grondstof voor o.a. zeep en biodiesel. Onze verwerkte eiwitten (vroeger gekend als “beendermeel”) worden gebruikt in petfood en meststoffen.

Een familie van bedrijven

Sinds 2005 staat de derde generatie, Jan en Wim Van den Berghe, in voor de goede leiding. Onder hun impuls werd de familievisie omgezet in een moderne en duurzame groep van bedrijven, de LIPA Family. Deze groep verenigt al onze activiteiten m.b.t. de ophaling, verwerking en uitvoer van eiwitten en vetten voor zowel menselijke als dierlijke en technische toepassing.

Onze LIPA Family

Ondernemerschap betekent voor ons in de allereerste plaats dat we onze schaalvoordelen benutten. LIPA Family werd dan ook in het leven geroepen om verdere optimalisaties, synergiën en innovatie mogelijk te maken. We blijven verder inzetten op de consistentie en de kwaliteit van onze duurzame oplossingen voor de recyclage van organische reststromen, op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier.